મને મળેલા સન્માન

Subhechchha of C.M.ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ

વાયબ્રન્ટ કાઈટ ફેસ્ટીવલ અંતર્ગત મને પાઠવેલ શુભેછા પત્ર

narandra modi ni subhechha

રાજકોટ વોલન્ટરી બ્લડ બેંક યોજીત સ્લોગન

સ્પર્ધામાં વિજેતા થવા બદલ મળેલ સન્માન

sanman volnatri blod benk

 

રાજકોટ આહીર કર્મચારી

મંડળ દ્વારા થયેલ સન્માન 

sanman ahir karmchari mandal                          ……………………………….. x ……………………………………………

રાજકોટ સીટી ટ્રાફીક બ્રાંચ યોજીત

સ્લોગન સ્પર્ધામાં મળેલ પ્રમાણપત્ર

Sanman Road Safty

………………………………….  x  ……………………………………..

સમન્વય સાહિત્યસભા તળાજા યોજીત

અખિલ ગુજરાત નિબંધ સ્પર્ધામાં મળેલ પ્રમાણપત્ર

Sanman Sahityashabha Talajaચંદ્રકાંત બક્ષી સાહિત્ય વર્તુળ યોજિત

નિબંધ સ્પર્ધામાં મળેલ સન્માન

Sanman Chandrakant Baxi Vartul

 

રાજકોટ જીલ્લા હોમગાર્ડ બેઝીક કેમ્પમાં

ભાગ લેવા બદલ મળેલ પ્રમાણપત્ર

Sanman Homgard Kempરક્તદાન બદલ મળેલ સન્માનપત્રો

Sanman Raktdan Do. Kathiriya MahotsavSanman Raktdan Fild Marsal Blod BenkSanman Raktdan Madhav Social GrupSanman Raktdan Pandit Dindayal Hospi

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s