“શંખનાદ”

“શંખનાદ”FB_IMG_1494179653482
અગાસી પર સુતો હતો ને સવાર પડયે બાજુના કોઇ મંદીરમા થતી આરતીમા શંખનો ધ્વની કાને પડયો! નાનપણના અમરનગરના દીવસો યાદ આવી ગયા… ઇ અમરનગર (જેતપુર પાસેનું) ગામ! ઇ પોસ્ટઓફીસ સામેનું આચાર્ય મંદીર! કેવી મજા આવતી ઇ સાંજની આરતીમાં! ભાઇબંધોની ટોળી મંદીરની ઓસરીમા ભેગી થતી. આરતીનો ટાઇમ થાય એટલે કોઇ નગારૂ સંભાળી લ્યે, તો કોઇ ઝાલર સંભાળી લ્યે, અને હા શંખ હાથમા લેતા થોડુ વિચારવું પડતું! બરાબર વગાડતા આવડતુ હોય તે જ શંખ ઉપાડતા. કેમ કે શંખ ફુકવો એ ધારીએ એટલું સહેલું નથી હોતું. માત્ર ફુક મારવાથી શંખ ન વાગે હો! ગલોફામા ભરાય તેટલી ફુંક ભરીને પછી પુરૂ જોર કરીને ધ્રુજતા ધ્વની સાથે શંખના મુખપરના કાણામા ધકેલવી પડે! બહુ પ્રેકટીસ હોય તેનાથી જ શંખ સારી રીતે વાગી શકે. હા મને શંખ વગાડવાની તક આ આચાર્ય મંદીરે ઘણીવાર મળી જતી. આરતી એના લયમાં ચાલતી હોય ત્યારે થોડા થોડા સમયના અંતરે શંખ વગાડવાનો હોય. બહુ મજા આવતી. જેના હાથમાં શંખ હોય એનો રૂઆબ વધારે રેતો. એ દીવસો ને તો આજે પચીસ ત્રીસ વરસ થઇ ગયા! હવે તો કદાચ મને કોઇ શંખ હાથમાં આપે તો હુય વગાડી શકુ કે કેમ? ઇ કેવુ મારા માટે પણ અઘરૂં છે. સમય સમયની વાત છે. કોઇ લૌટા દે મેરે બચપન કે વો દીન! ઇ અમરનગરવાળા આચાર્ય મંદીરમાં બીરાજતા ઠાકરધણીની જય હો…
– મિતેષ આહીર
(લેખનઃતા.30/4/2017)

Advertisements

About mitesh1ahir

I am Mitesh P. Ahir. I am riporter and writer.rajkot
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s