જીવંતીકાનગરમાં જન્માષ્ટમી ઉત્સવ 2017

રાજકોટની જન્માષ્ટમી શોભાયાત્રામાં ભાવિન બન્યો આધુનિક કાનુડો…
યામાહા આર 15 ઉપર કાનુડાની સવારી

Advertisements

About mitesh1ahir

I am Mitesh P. Ahir. I am writer and journalist From Rajkot - Gujarat
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s