Monthly Archives: March 2018

‘સોશ્યલ મિડીયાએ સીમાડા તોડી નાખ્યા’

‘સોશ્યલ મિડીયાએ સીમાડા તોડી નાખ્યા’ – મિતેષ પી. આહીર ✍ સોશ્યલ મિડીયાએ તમામ સીમાડા તોડી નાખ્યા! મતલબ કે જેને જે જોઇએ છે તે બધુ જ સોશ્યલ મિડીયા પીરસે છે. આવડત હોય તેને બધી તક સોશ્યલ મિડીયા આપે છે. માની લ્યો … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment