ઑમ શાંતિ

ઑમ શાંતિ

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

પૂર્વ મિસ ઇન્ડિયા સાથે ટૂંકી મુલાકાત

પૂર્વ મિસ ઇન્ડિયા હસલીન કૌર સાથેની ટૂંકી મુલાકાત સમયની તસ્વીર

પૂર્વ મિસ ઇન્ડિયા હસલીન કૌર સાથેની ટૂંકી મુલાકાત સમયની તસ્વીર

Posted in Uncategorized | Leave a comment

જન્માષ્ટમી શોભાયાત્રા 2016

જન્માષ્ટમી શોભાયાત્રા 2016IMG_20160825_075734

IMG_20160825_083246_1

IMG_20160825_083405

IMG_20160825_084143

IMG_20160825_084925

Posted in Uncategorized | Leave a comment

જન્માષ્ટમી સુશોભન

જન્માષ્ટમી સુશોભન અમારી શેરીમાં 2016IMG-20160824-WA0010

IMG-20160824-WA0012

IMG-20160824-WA0017

IMG-20160824-WA0018

Posted in Uncategorized | Leave a comment

sagar gaurav st.10

Image | Posted on by | Leave a comment

Gaurav

Gaurav

Image | Posted on by | Leave a comment

Bhagya Niyam

Image | Posted on by | Leave a comment